Πρόγραμμα σεμιναρίων πρώτης φάσης με θέμα το Assessment of Professional Competence (APC).

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα μέσω του πιο κάτω συνδέσμου: