Δανάη Κυνηγού MRICS, Αντιπρόεδρος ΣΕΕΟΚΚ Yπεύθυνη οργάνωσης και περιεχομένου επαγγελματικής κατάρτισης μελών και συνεργατών

image-2-500x500

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της Στρατηγικής του νέου Συμβουλίου έχει παρθεί η απόφαση για τη δημιουργία της Ακαδημίας ΣΕΕΟΚΚ και την έναρξη σεμιναρίων.

Στόχος της Ακαδημία ΣΕΕΟΚΚ έχει η ενεργής συμπλοκή των μελών με τον σύνδεσμο και η δημιουργία ευκαιριών να εδραιώσουν και να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους διασφαλίζοντας την ποιότητα και τον επαγγελματισμό των υπηρεσιών τους.

Παράλληλα να δημιουργηθούν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και να τους εκπαιδεύσουν σχετικά με τις προσδοκίες και τα οφέλη τους από τη χρήση των υπηρεσιών των μελών του ΣΕΕΟΚΚ.

Σκοποί της Ακαδημίας είναι

 • Υποστήριξη των νέων μέλων για να δημιουργήσουν επαγγελματικές ικανότητες και να αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας για όσους επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση από το RICS και τον τίτλο του Chartered Quantity Surveyor.
 • Ενημέρωση των ανώτερων και έμπειρων μελών για νέες ικανότητες και γνώσεις που μπορούν να αποκτήσουν μέσω άλλων τεχνικών και τεχνολογίας που παρατηρούνται στην αγορά.
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση του τελικού πελάτη και τους χρήστες υπηρεσιών Επιμετρητή Ποσοτήτων για την επίτευξη καλύτερης συνεργασίας και αξιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται.

Θέλουμε να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες που έχουν τα μέλη μας που βρίσκονται σε ανάλογα στάδια της επαγγελματικής τους καριέρας.

Συγκεκριμένα για τους νέους Επαγγελματίες στον κλάδο μας θα επικεντρωθούμε να συμπληρώσουμε κενά σε:

 • Ασαφείς απαιτήσεις σχετικά με τις ικανότητες που απαιτούνται να αποκτήσει ένας Επιμετρητής Ποσοτήτων (ποιο είναι το περιεχόμενο της εμπειρογνωμοσύνης)
 • Έλλειψης ευκαιριών για πρακτική εκμάθηση (μετατρέποντας την ακαδημαϊκή μάθηση σε πρακτικές γνώσεις)
 • Ανάγκες καθοδήγησης από πιο έμπειρους επαγγελματίες


Ενώ για Ανώτερα στελέχη επαγγελματιών ( Senior professionals) θα ασχοληθούμε με εμπόδια όπως

 • Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος
 • Δεν υπάρχει αρκετή γνώση και ενημέρωση για νέες τεχνολογίες
 • Αντίσταση σε αλλαγές στην αγορά και σε νέες μεθόδους χειρισμού εργασίας


Τέλος για τους τελικούς χρήστες υπηρεσιών Επιμετρητή Ποσοτήτων επιδιώκουμε να εκπαιδεύσουμε και να κτίσουμε καλύτερη αποδοχή και επικοινωνία για να ξεπεραστούν εμπόδια όπως:

 • Ασάφεια για το ρόλο και τα οφέλη των υπηρεσιών του Επιμετρητή Ποσοτήτων
 • Απογοήτευση από τη διαδικασία κατασκευής (καθυστερήσεις, δομή κόστους, δικαιώματα & υποχρεώσεις κ.λ.π.)
 • Δυσπιστία στην ομάδα κατασκευής.


Η έναρξη των σεμιναρίων προγραμματίζεται τον Οκτώβριο 2021 τα οποία θα παρέχονται σε όλους είτε εντελώς δωρεάν είτε υπό τη μορφή της μερικής επιχορήγησης αναλόγως του Σεμιναρίου.

Τα Σεμινάρια θα παραδίδονται από Συναδέλφους, άτομα του Κλάδου μας, άτομα άλλων Κλάδων καθώς επίσης και από διάφορα άλλα Ινστιτούτα και Οργανισμούς με τα οποία έχουμε έρθει σε επαφή.

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων θα επικεντρώνεται σε:

 • Εκπαίδευση γενικών θεμάτων του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Συμβολαίων και αρχών που αφορούν τον κλάδο του Επιμετρητή Ποσοτήτων.
 • Δομή τεχνικής εκπαίδευσης για νεαρούς επαγγελματίες που εργάζονται ως Επιμετρητές και θέλουν να ετοιμαστούν για την απόκτηση του τίτλου Chartered απο το RICS ( Structure training for APC Competencies)
 • Σεμινάρια υπό μορφή ανοιχτής συζήτησης ανώτερων στελεχών εταιρειών για διάφορα θέματα που αφορούν τον κλάδο.
 • Σεμινάρια για ψυχολογία χρήματος και ανάπτυξη της Οικονομικής Ευφυίας.


Τα οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της Ακαδημίας ΣΕΕΟΚΚ είναι:

 • Ταχύτερη απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης από νεότερους επαγγελματίες – αίσθημα υποστήριξης, καθοδήγησης και λιγότερο απογοήτευσης.
 • Υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις αξιολογήσεις APC.
 • Πρακτική προσέγγιση.
 • Χαμηλό κόστος και ευκαιρίες για παρακολούθηση των σεμιναρίων.
 • Εναρμόνιση της μάθησης QS σε διαφορετικά ακαδημαϊκά υπόβαθρα και πρακτική εμπειρία επαγγελματιών
 • Αναγνώριση του ρόλου και των οφελών από την ανάθεση ενός QS
  Καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των κατασκευαστικών ομάδων και των πελατών.
 • CPD ώρες για τα μέλη.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα για τη σειρά των σεμιναρίων που θα ακολουθήσουν θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.