Ανδρέας Δημητριάδης BSc, MRICS, Πρόεδρος ΣΕΕΟΚΚ

 

andreas.demetriades

Ο Πρόεδρος του ΣΕΕΟΚΚ, Ανδρέας Δημητριάδης, έλαβε μέρος σε συζήτηση στο πρόγραμμα του OMEGA Αιχμές στις 29 Οκτωβρίου.

Κατά την συζήτηση ο κος Δημητριάδης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το επάγγελμα και τον σύνδεσμο μας, όπως επίσης να λάβει μέρος στην εκτενή συζήτηση αναφορικά με την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους που παρατηρείται σήμερα.