Θέσεις εργασίας

D.G.Jones Demetriades LLC

Η εταιρεία D.G.Jones Demetriades LLC ζητά για άμεση πρόσληψη Επιμετρητή
Ποσοστήτων/Πολιτικό Μηχανικό για εργοδότηση στο γραφείο της στη Λευκωσία.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Κάτοχος πτυχίου Επιμετρητή Ποσοτήτων/Πολιτικού Μηχανικού
  • Απόφοιτος Πανεπιστημίου/Εμπειρία 2-3 έτη σε αντίστοιχη θέση
  • Μέλος του ΕΤΕΚ
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Πολύ κάλη γνώση Ελληνικής και Αγγλική γλώσσας
  • Ομαδικότητα, εργατικότητα, ικανότητα διαχείρισης χρόνου, ηγετικές ικανότητεςΕυέλικτος και συνεργάσιμος με επαγγελματική συμπεριφορά

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες:

  • Ετοιμασία προκαταρκτικών εκτιμήσεων, ετοιμασία εγγράφων προσφοράς περιλαμβανομένων δελτίων ποσοτήτων και αξιολόγηση τροποποιήσεων.Ωφελήματα:

Μισθός ανάλογος προσόντων


Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dgjonesdemetriades.com


Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικές.