Τι Είναι Ο Επιμετρητής Ποσοτήτων

Ο Επιμετρητής Ποσοτήτων είναι ο επιστήμονας και εμπειρογνώμονας που ασχολείται με το κόστος ενός έργου σε όλα του τα στάδια, από την αρχική ιδέα εκτέλεσης μέχρι και την παράδοση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ομάδας συμβούλων.(Design Team)

Οι Επιμετρητές Ποσοτήτων είναι άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες οι οποίοι προσφέρουν ειδικές συμβουλές σε σχέση με το οικοδομικό κόστος. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό του κύκλου ζωής του έργου, τον προγραμματισμό του κόστους, την προμήθεια και την υποβολή προσφορών, τη διαχείριση συμβολαίων την εμπορική διαχείριση και την διεύθυνση του έργου.

Οι Επιμετρητές Ποσοτήτων έχουν ισχυρές οικονομικές, αναλυτικές, ερμηνευτικές και ομαδικές ικανότητες. Οι πελάτες βασίζονται στην κρίση τους για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία κάθε έργου και να προσφέρουν αξία στα χρήματα της επένδυσης τους.

Ποιες Είναι Οι Υπηρεσίες Που Προσφέρει Ο Επιμετρητής Ποσοτήτων;

 • Εκτιμά το αναμενόμενο κόστος του έργου στο στάδιο του σχεδιασμού για σκοπούς καθορισμού προϋπολογισμού.
 • Προτείνει εναλλακτικές λύσεις μείωσης του κόστους.
 • Επιμετρά τις Ποσότητες των υλικών του έργου.
 • Ετοιμάζει το Δελτίο Ποσοτήτων και όλα τα έγγραφα που περιέχονται στα έγγραφα προσφοράς.
 • Συμβουλεύει τον πελάτη σχετικά με το είδος της σύμβασης που θα πρέπει να ακολουθηθεί για το συγκεκριμένο έργο καθώς και για τον κατάλληλο τύπο του συμβολαίου.
 • Ετοιμάζει την όλη διαδικασία πρόσκλησης προσφορών και όλα τα σχετικά έγγραφα.
 • Αξιολογά τις προσφορές και ετοιμάζει γραπτή έκθεση προς τον Εργοδότη και τον Αρχιτέκτονα, όπου παραθέτει τη σύγκριση μεταξύ των προσφορών καθώς και ό, τι σημεία ή λάθη έχουν βρεθεί κατά την αξιολόγηση τους.
 • Επισκέπτεται συχνά το έργο με σκοπό την εκτίμηση προόδου του έργου με σκοπό την έκδοση ενδιάμεσων πιστοποιητικών
 • Ετοιμάζει την πρόταση προς τον Αρχιτέκτονα για την έκδοση των ενδιάμεσων πιστοποιητικών πληρωμής του Εργολάβου.
 • Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ετοιμάζει εκθέσεις οικονομικού έλεγχο ούτως ώστε να βεβαιωθεί ότι ο προϋπολογισμός κόστους δεν θα ξεπεραστεί.
 • Συμβουλεύει τον εργοδότη και τον αρχιτέκτονα για το πώς θα επηρεάσουν το κόστος του έργου πιθανές μετατροπές.
 • Εκτιμά το κόστος των μετατροπών / αλλαγών.
 • Συμβουλεύει τον εργοδότη και τον αρχιτέκτονα για πιθανές εξοικονομήσεις που μπορεί να γίνουν στο έργο.
 • Ετοιμάζει τον Τελικό Λογαριασμό.

Ποια Είναι Τα Οφέλη Που Προσφέρει Ένας Επιμετρητής Ποσοτήτων;

 • Παρέχει συμβουλές σχετικά με όλα τα κόστη κατασκευής ενός έργου.
 • Προτείνει εναλλακτικές λύσεις μείωσης του κόστους.
 • Διασφαλίζει ότι το έργο δεν θα ξεφύγει από τον αρχικό προϋπολογισμό του.
 • Παρέχει αντικειμενικό ρόλο στο έργο διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του εργοδότη και του εργολάβου.

Ιστορικό Του Συνδέσμου Επιμετρητών

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟΚΚ) ιδρύθηκε το 1970. Τα ιδρυτικά μέλη απαρτίζονταν κυρίως από νεαρά άτομα με όραμα και φιλοδοξίες για την εδραίωση του επαγγέλματος στην Κύπρο. Ο Σύνδεσμος καθώς και όλα τα μέλη του είναι και εγγεγραμμένα μέλη στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), επιπρόσθετα η πλειοψηφία των μελών είναι εγκεκριμένα μέλη στο Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Ο κύρια αφορμή της ίδρυσης του Συνδέσμου αποτέλεσε η ανάγκη της αναγνώρισης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Σκοποί ΣΕΕΟΚΚ

 • Ενημέρωση και προώθηση του κοινού για το τι είναι Επιμετρητής Ποσοτήτων, το ρόλο του, τα οφέλη που προσφέρουν οι υπηρεσίες του.
 • Επιμόρφωση των συναδέλφων με την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ.
 • Αντιπροσώπευση/συμμετοχή σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές που οι Επιμετρητές Ποσοτήτων πρέπει να εκπροσωπούνται.
 • Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.
 • Καθοδήγηση και βοήθεια νεαρών επαγγελματιών.
 • Ενημέρωση για ευκαιρίες εργοδότησης.

Λίγα λόγια απο τον Πρόεδρο Δ.Σ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ψηλό το αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνω για δεύτερη φορά την προεδρία του Συνδέσμου μας.

Με συλλογικό πνεύμα τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, δηλώνουμε πανέτοιμοι να εργαστούμε προς όφελος του Συνδέσμου, των μελών του και της Κυπριακής οικοδομικής βιομηχανίας γενικότερα. Ακόμα και υπό τις αντίξοες περιστάσεις της πανδημίας, πιστεύω ότι πολλά μπορούν να επιτευχθούν, φτάνει να υπάρχει ομαδικότητα και συναδελφικότητα.

Σταθερή μέριμνα του Συνδέσμου παραμένει η συνεχής επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των μελών του, ούτως ώστε να συμβαδίζουν και να ανταποκρίνονται σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε, θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας για την προώθηση του επαγγέλματος μας.

Η κοινωνικές διαστάσεις της πανδημίας, καθώς και το εύρωστο ταμείο του Συνδέσμου, επιτρέπουν όπως πολύ στοχευμένα, γίνουμε χορηγοί εκεί όπου υπάρχει ανάγκη από συνανθρώπους μας, προβάλλοντας το Σύνδεσμο, αλλά πρωτίστως επεκτείνοντας το έργο μας πέραν των στενών τεχνικών υπηρεσιών, συμμετέχοντας έτσι στην αλυσίδα προσφοράς του τόπου μας.

Προσβλέπουμε στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών μας, αλλά και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με όλους τους εργασιακούς μας εταίρους.

Είμαστε ανοιχτοί σε εισηγήσεις και προτάσεις και θα έχουμε όπως και στο παρελθόν, ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και διαφάνειας, για να βρούμε ομαδικά λύσεις σε προβλήματα και τυχόν κενά που πιθανόν να αντιμετωπίσουμε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

– Ανδρέαs Δημητριάδηs

Στις 12 Απριλίου 2023, Διεξήχθη Η Εκλογική Διαδικασία Κατά Την Οποία Έχουν Αναληφθεί Τα Καθήκοντα Από Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Του Συνδέσμου

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

andreas.demetriades

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Πρόεδρος

image-2-500x500

ΔΑΝΑΗ ΚΥΝΗΓΟΥ

Αντιπρόεδρος

image-4-500x500

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

Ταμίας

image-5-500x500

ΛΕΩΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Γραμματέας

stavroula

ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Βοηθός γραμματέας

image-6-500x500

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΝΙΔΗΣ

Μέλος

konnidis

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΝΙΔΗΣ

Μέλος

tsaggaris

ΚΥΡΑΚΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

Μέλος